Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Báo PL&XH: Khẳng định về việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

'Mỗi người dân Việt Nam ai cũng có khát vọng để vươn lên. Khi đất nước chưa có độc lập thì khát vọng lớn nhất là đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước. Ngày nay khát vọng lớn nhất là phải giữ vững được độc lập, chủ quyền và thực hiện mục tiêu 'dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh', đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/khang-dinh-ve-viec-bao-ve-chu-quyen-thieng-lieng-cua-to-quoc-168394.html

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Thủy (Hậu Giang), ở trong nước, tuy có nhiều lo lắng, bức xúc trước chủ quyền thiêng liêng của đất nước bị xâm phạm nghiêm trọng, song cử tri và nhân dân cả nước luôn tin tưởng, đánh giá cao trách nhiệm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam luôn kiên định, nhất quán chủ trương “những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam chúng ta không bao giờ nhân nhượng”.

Từ khẳng định nhất quán đó đã có những hành động kiên quyết, kiên trì, bình tĩnh, khôn khéo, xử lý đồng bộ hiệu quả các biện pháp đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp lý và thực địa, tạo đồng thuận cao trong nhân dân và cộng đồng quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình trong khu vực và biển Đông. Tạo điều kiện ổn định trong nước để thu hút đầu tư, du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau).

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa (Tiền Giang) nói: “Lần đầu tiên tại phiên khai mạc của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cũng đã khẳng định điều này và Thủ tướng Chính phủ ở khổ đầu tiên của báo cáo kinh tế - xã hội cũng đã khẳng định về việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của chúng ta”.

Đại biểu cho biết, thời gian qua, quốc phòng an ninh, đối ngoại đã được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua kết quả từ thực tiễn, các báo cáo của các Bộ, ban, ngành và báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội cũng như lắng nghe ý kiến phát biểu quan điểm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội có thể khẳng định rằng Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta luôn quan tâm đặt lên hàng đầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Các lực lượng thực thi nhiệm vụ đã thực hiện đúng đường lối, quan điểm, đối sách của Đảng. Đó là kiên quyết, kiên trì, bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế để giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế và lợi ích quốc gia, dân tộc. Đồng thời, giữ được môi trường hòa bình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế và xã hội.

Theo đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa, vừa qua trong dư luận cũng có những người dân hiến kế cách này, cách khác, Đảng ta, Nhà nước luôn luôn lắng nghe những ý kiến chính đáng và tâm huyết của nhân dân. Đồng thời, Đảng, Nhà nước cũng hết sức kiên trì kế thừa truyền thống văn hóa giữ nước của cha ông.

“Chúng ta kiên quyết, kiên trì theo tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, những vấn đề thuộc về nguyên tắc là chúng ta kiên quyết giữ gìn. Như Thủ tướng Chính phủ đã nói “những vấn đề thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là chúng ta quyết không nhân nhượng, nhưng chúng ta phải có đối sách phù hợp”. Bởi vì truyền thống văn hóa của chúng ta là giữ nước, chúng ta là hòa hiếu, hòa bình, điều này đã khẳng định trong tầm cao mới thì đường lối, quan điểm đó là đúng đắn”, đại biểu nói.

Nhấn mạnh việc kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, nhưng theo đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa, trong từng tình huống cụ thể chúng ta phải có sách lược phù hợp, phải khẳng định tính đúng đắn, tính chính nghĩa, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc, của đất nước, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của quốc tế. Chúng ta phải sử dụng tổng hợp và gắn kết thế trận chặt chẽ giữa các lĩnh vực kể cả chính trị, ngoại giao, lịch sử pháp lý”.

“Lịch sử pháp lý chính là một trong những căn cứ rất quan trọng để chúng ta khẳng định tính chính nghĩa, khẳng định chủ quyền, cụ thể là Hiến chương của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các luật pháp, điều ước khác mà Việt Nam đã cam kết. Chúng ta phải thông qua công tác tuyên truyền, phải kết hợp với đấu tranh thực địa, đồng thời phải hết sức quan tâm đến giữ vững ổn định chính trị trong nước và các giải pháp kinh tế càng phải đa dạng hóa hơn để xử lý chủ động được các tình huống khi bảo vệ chủ quyền của chúng ta”, đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Thanh Hải

Tìm kiếm:✨

  • Nhân nhượng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Toàn vẹn, Đối sách, Chủ quyền, Đại biểu, Lãnh thổ, Chính nghĩa, Giữ nước, Tổ quốc, Độc lập, Thiêng liêng, Giữ vững, Hòa hiếu, Cha ông, Tiền Giang, Sách lược, Đảng, Đảo, Khát vọng