Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Tiền Giang đẩy mạnh phát triển làng nghề dệt chiếu Long Định

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/tien-giang-day-manh-phat-trien-lang-nghe-det-chieu-long-dinh

Tìm kiếm:✨

  • Long Định, Dệt, Làng nghề, Tiền Giang, Đẩy mạnh, Phát triển