Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Báo Tin Tức TTXVN: Hội đồng nhân dân Tiền Giang họp bất thường về các vấn đề kinh tế - xã hội trọng tâm

Sáng 24/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường). Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh, tại kỳ họp lần này, các đại biểu bàn bạc, trao đổi về những vấn đề trọng tâm nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, phân bổ chỉ tiêu công chức năm 2020, đầu tư vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới…

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/thoi-su/hoi-dong-nhan-dan-tien-giang-hop-bat-thuong-ve-cac-van-de-kinh-te-xa-hoi-trong-tam-20191024120502902.htm

Quang cảnh kỳ họp.

Qua bàn bạc, thảo luận, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX đã xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết về phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020 của tỉnh Tiền Giang, Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do UBND tỉnh Tiền Giang quản lý năm 2019, Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016 - 2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Trong đó, về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Tiền Giang sẽ sáp nhập xã Mỹ Phước vào thị trấn Mỹ Phước thành thị trấn Mỹ Phước thuộc huyện Tân Phước. Sau khi sáp nhập, tỉnh Tiền Giang giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã và hiện còn 172 đơn vị hành chính cấp xã gồm 143 xã, 22 phường và 7 thị trấn.

Về biên chế công chức năm 2020, căn cứ theo vị trí việc làm và nhu cầu sử dụng công chức hàng năm của các cơ quan và địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang thống nhất sẽ phân bổ 2.034 biên chế công chức, bằng với số biên chế do Bộ Nội vụ giao, giảm 16 biên chế cấp tỉnh và giảm 24 biên chế cấp huyện, thị xã, thành phố so với năm 2019.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thống nhất dự kiến kế hoạch phân bổ nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016 - 2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó gồm trên 24,9 tỷ đồng dành đầu tư cho 5 xã thuộc huyện Tân Phú Đông trong khuôn khổ Đề án tổng thể hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020); bố trí trên 15,1 tỷ đồng hỗ trợ các công trình hạ tầng Hợp tác xã nông nghiệp trong khuôn khổ Đề án hỗ trợ phát triển hợp tác xã (theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 và Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020).

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh tặng hoa hai ông Nguyễn Văn Nhựt và Nguyễn Hữu Trí (phải).

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng tiến hành bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, đã được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng thời, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng đã thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Trí, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, đã nghỉ chế độ hưu trí theo quy định.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • HĐND tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 461/QĐ-TTg, Bộ Nội vụ giao, Quyết định số 2261/QĐ-TTg, Nguyễn Văn Nhựt, Nguyễn Văn Danh, UBND tỉnh Tiền Giang, Nguyễn Hữu Trí, Đơn vị hành chính, Công an tỉnh Tiền Giang, Cấp xã, Tân Phú Đông, Tiền Giang, Hợp tác xã, Mỹ Phước, Bí thư tỉnh ủy, Tân Phước, Phân bổ, Hỗ trợ phát triển, Hải đảo