Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Báo Người Lao Động : Phát hiện 1 trường hợp nhận quà tặng là ô tô trị giá 3,72 tỉ đồng

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, có 2 trường hợp nhận quà không đúng quy định, gồm TP HCM 1 trường hợp với giá trị quà tặng 150 triệu đồng. Tại Cao Bằng có 1 trường hợp nhận tài sản là ô tô trị giá 3,72 tỉ đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/thoi-su/phat-hien-1-truong-hop-nhan-qua-tang-la-o-to-tri-gia-372-ti-dong-20191011123522984.htm

Trong báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng vừa được Chính phủ gửi Quốc hội, việc thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng tiếp tục được Chính phủ quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là trong dịp Tết, ngày lễ trong năm.

Là cơ quan chủ trì tổng hợp báo cáo, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết có 9 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị là 4,172 tỉ đồng. Trong đó có 2 trường hợp nhận quà tặng không đúng quy định, hiện đã xử lý kỷ luật cảnh cáo 5 người, khiển trách 1 người, sa thải 1 người vi phạm theo quy định.

Trong 9 trường nộp lại quà tặng, tỉnh Trà Vinh có 1 trường hợp với giá trị quà tặng 3 triệu đồng; Thái Bình 2 trường hợp giá trị 100 triệu đồng; Long An 2 trường hợp với giá trị 29 triệu đồng; Tiền Giang 1 trường hợp với giá trị 50 triệu đồng; Vinh Phúc 1 trường hơp 120 triệu đồng.

Trước đó Thành ủy Đà Nẵng cũng từng nhận xe doanh nghiệp tặng trái quy định- Ảnh: NLĐO

Đáng chú ý, có 2 trường hợp nhận quà không đúng quy định, gồm TP HCM 1 trường hợp với giá trị quà tặng 150 triệu đồng. Tại Cao Bằng, có 1 trường hợp nhận tài sản là ô tô trị giá 3,72 tỉ đồng.

Theo TTCP, để nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định về kiểm soát việc tặng quà, nhận quà, phòng ngừa việc lợi dụng truyền thống tốt đẹp để tham nhũng, đưa hổi lộ, Chính phủ đã rà soát, ban hành quy định mới về tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng. Trong đó quy định người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân dưới mọi hình thức nếu liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

"Trường họp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải lổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo đúng quy định. Người vi phạm quy định về nhận, tặng quà thì bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước"- báo cáo nêu rõ.

Báo cáo cũng cho biết, năm 2019 có 62 người đứng đầu đã bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng và 3 người đứng đầu bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng (Tiền Giang 2 người và Cao Bằng 1 người).

Theo đánh giá của TTCP, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng chưa đạt yêu cầu và còn tình trạng nhầm lẫn giữa việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng với việc xử lý người đứng đầu do trực tiếp thực hiện hành vi tham nhũng.

Qua việc tự kiểm tra nội bộ phát hiện 19 vụ, 22 đối tượng; qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 48 vụ, 37 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 13 vụ, 30 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Tìm kiếm:✨

  • Cao Bằng, TTCP, Quà tặng, Thanh tra chính phủ, Kỷ luật, Ô tô, Cảnh cáo, Quà, Trị giá, Tặng, Tham nhũng, Nhận xe, Nộp, Thành ủy Đà Nẵng, Ban hành quy định, Tiền Giang, Người đứng đầu, Chống tham nhũng, Thuộc phạm vi, Vinh