Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Báo Kiểm Sát: VKSND tỉnh Tiền Giang thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân

Đây là đánh giá của đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát tại buổi làm việc của Ban chỉ đạo với VKSND tỉnh Tiền Giang ngày 18/10/2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Kiểm Sát, nguồn bài: https://kiemsat.vn/vksnd-tinh-tien-giang-hoan-thanh-tot-cong-tac-tuyen-truyen-ve-nganh-kiem-sat-nhan-dan-55714.html

Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND phát biểu tại buổi làm việc

Làm việc với đoàn công tác về phía VKSND tỉnh Tiền Giang có đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh cùng các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên trong Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát Tiền Giang.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến

Đoàn công tác đã trao đổi với VKSND tỉnh Tiền Giang về những nội dung liên quan đến hoạt động tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và công tác tuyên truyền của VKSND tỉnh Tiền Giang nói riêng; trao đổi những phương thức, biện pháp trọng tâm nhằm triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân theo Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định tại điều 39 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, ngay sau khi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân, VKDND tỉnh Tiền Giang đã tiến hành thành lập và từng bước kiện toàn bộ máy, cơ chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo; định kỳ xây dựng kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền của năm để quán triệt đến VKS hai cấp để tổ chức thực hiện. Thời gian qua đơn vị luôn tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về cải cách tư pháp; tuyên truyền các Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác của Viện kiểm sát; tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát; tuyên truyền về hoạt động của lãnh đạo VKSND tối cao và hoạt động của Ngành theo tinh thần của điều 39 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

Ngoài ra Ban chỉ đạo tuyên truyền ngành Kiểm sát tỉnh Tiền Giang cũng tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành kế hoạch số 627/KH-BCĐ ngày 02/5/2019 để triển khai thực hiện giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao; xác định rõ mục đích, yêu cầu, định hướng về nội dung và chủ đề cũng như phân công trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện giải Búa liềm vàng tại các đơn vị. Cho đến nay VKS hai cấp tỉnh Tiền Giang đã thực hiện, lựa chọn 05 bài viết tham dự giải Búa liềm vàng năm 2019, hoàn thành tốt yêu cầu đặt ra.

Thành viên Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động tuyên truyền của VKS hai cấp tỉnh Tiền Giang thời gian qua, nhất là các nội dung công tác liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định tại điều 39 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Trong công tác tuyên truyền đơn vị có nhiều chủ động trong việc nghiên cứu và xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo định hướng của VKSND tối cao như tham mưu thành lập Ban chỉ đạo và sớm đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử, tổ chức nhiều hoạt động phối hợp với các cơ quan trung ương và địa phương tuyên truyền hiệu quả về hoạt động của Ngành…

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian sắp tới, Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân lưu ý Ban chỉ đạo cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tuyên truyền trong đó ưu tiên cho các hoạt động tuyên truyền gắn với người dân như thực hiện phiên tòa giả định rút kinh nghiệm, viết về hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới… Để đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện hiệu quả, ngành Kiểm sát tỉnh Tiền Giang cần gắn hoạt động tuyên truyền với từng khâu công tác kiểm sát và xem như một chỉ tiêu thi đua để có cơ sở đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyên truyền; năm 2020 cần lưu ý tập trung làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền cho lễ kỷ niệm 60 ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 -26/7/2020).

Ngoài ra, VKSND tỉnh Tiền Giang cần chủ động xây dựng phương án kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc công tác tuyên truyền cho phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, phát huy hơn nữa vai trò của cán bộ trẻ; chuẩn hóa quy trình sản xuất tin bài và xây dựng các đề mục của trang thông tin điện tử hợp lý hơn nhằm thu hút nguời đọc , góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền./.

Việt An

Tìm kiếm:✨

  • KSND, VKSND tỉnh Tiền Giang, Kiểm sát, Nguyễn Như Hùng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Búa liềm, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân, Nguyễn Văn Hòa, Viện trưởng, Ban chỉ đạo, Viện kiểm sát, Đề mục, Tiền Giang, Buổi làm việc, Phó trưởng ban, Kiện toàn bộ máy, Tổng biên tập, Điều kiện cụ thể, Tuyên truyền