Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Báo Kiểm Sát: VKSND tỉnh Tiền Giang hoàn thành tốt công tác tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân.

Đây là đánh giá của đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân và VKSND tỉnh Tiền Giang về khảo sát công tác tuyên truyền và thực hiện Giải Búa liềm vàng vào ngày 18/10/2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Kiểm Sát, nguồn bài: https://kiemsat.vn/vksnd-tinh-tien-giang-hoan-thanh-tot-cong-tac-tuyen-truyen-ve-nganh-kiem-sat-nhan-dan-55714.html

Đồng chí Nguyễn Như Hùng - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND phát biểu tại buổi làm việc

Làm việc với đoàn công tác về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Tỉnh ủy viên - Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang cùng các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên trong Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát Tiền Giang (Ban chỉ đạo).

Đ/c Nguyễn Văn Hòa - Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang trao đổi cùng đoàn công tác

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác làm việc với VKSND tỉnh Tiền Giang những nội dung liên quan đến hoạt động tuyên truyền nói chung và công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng; trao đổi những phương thức, biện pháp trọng tâm nhằm triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định tại điều 39 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đoàn công tác đã lắng nghe thường trực Ban chỉ đạo báo cáo kết quả công tác tuyên tuyền và thực hiện giải Búa liềm vàng trong thời gian vừa qua. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân, VKDND tỉnh Tiền Giang tiến hành thành lập và từng bước kiện toàn bộ máy, cơ chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo; định kỳ xây dựng kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền của năm để quán triệt đến VKS hai cấp tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, thời gian qua đơn vị luôn làm tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về cải cách tư pháp; tuyên truyền các Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác của Viện kiểm sát; tuyên truyền chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao; tuyên truyền về các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát; tuyên truyền về hoạt động của Ngành theo tinh thần của điều 39 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

Ngoài ra Ban chỉ đạo cũng tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành kế hoạch số 627/KH-BCĐ ngày 02/5/2019 về triển khai thực hiện giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 của ngành Kiểm sát, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, định hướng về nội dung và chủ đề cũng như phân công trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện giải Búa liềm vàng tại đơn vị. Cho đến nay VKS hai cấp tỉnh Tiền Giang thực hiện được tổng cộng 11 bài viết tham dự giải Búa liềm vàng năm 2018, 05 bài viết tham dự giải Búa liềm vàng năm 2019, hoàn thành tốt yêu cầu đặt ra.

Thành viên Ban chỉ đạo phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Như Hùng đánh giá cao những kết quả đạt được về hoạt động tuyên truyền của VKS hai cấp tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua, nhất là các nội dung công tác liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định tại điều 39 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Trong công tác tuyên truyền đơn vị có nhiều chủ động trong việc nghiên cứu và xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo định hướng của VKSND tối cao như tham mưu thành lập Ban chỉ đạo và sớm đưa vào hoạt động thành công trang thông tin điện tử, phối hợp hiệu quả cùng các cơ quan trung ương và địa phương tuyên truyền hiệu quả về hoạt động của Ngành…

Thành viên đoàn công tác đánh giá về trang tin điện tử của đơn vị

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian sắp tới, đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát lưu ý Ban chỉ đạo cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tuyên truyền trong đó ưu tiên cho các hoạt động tuyên truyền gắn với người dân như thực hiện phiên tòa giả định rút kinh nghiệm, viết về hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới… Để đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện hiệu quả, ngành Kiểm sát tỉnh Tiền Giang cần gắn hoạt động tuyên truyền với từng khâu công tác kiểm sát và quy định như một chỉ tiêu thi đua để có cơ sở đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyên truyền theo mô hình này. Đối với trọng tâm công tác năm 2020 phải tập trung làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền cho lễ kỷ niệm 60 ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 -26/7/2020).

Góp ý về hoạt động tuyên truyền của VKSND tỉnh Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Như Hùng cũng lưu ý đơn vị cần chủ động xây dựng phương án kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc vào thời điểm hợp lý theo hướng mở rộng thành phần và phát huy hơn nữa vai trò của cán bộ trẻ; chuẩn hóa quy trình sản xuất tin bài và xây dựng các đề mục của trang thông tin điện tử hợp lý hơn giúp thu hút nguời đọc hơn nữa./.

Việt An

Tìm kiếm:✨

  • VKSND tỉnh Tiền Giang, Nguyễn Như Hùng, Búa liềm, Kiểm sát, KSND, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Nguyễn Văn Hòa, Viện trưởng, Ban chỉ đạo, Viện kiểm sát, Đề mục, Tổng biên tập, Phó trưởng ban, Tiền Giang, Buổi làm việc, Theo tinh thần, Kiểm sát viên, Kiện toàn bộ máy, Tuyên truyền, Xây dựng kế hoạch