Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Báo DĐDN: Tiền Giang hướng tới tự chủ ngân sách

Năm 2019, dự kiến sẽ là năm đầu tiên thu ngân sách nhà nước của Tiền Giang vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng và đang hướng tới mục tiêu tự chủ ngân sách.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo DĐDN, nguồn bài: https://enternews.vn/tien-giang-huong-toi-tu-chu-ngan-sach-159318.html

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, 9 tháng đầu năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 45.234 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010) tăng 7,14% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2018 tăng 7,03%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng ước thực hiện 23.809 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch, tăng 10% so cùng kỳ.

Ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang làm việc với nhà đầu tư.

Đáng chú ý, ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 8.175,9 tỷ đồng, đạt 87,8% so dự toán năm, tăng 29,9% so cùng kỳ, trong đó thu nội địa được 7.945 tỷ đồng, đạt 89% so dự toán năm, tăng 31,5% so cùng kỳ.
Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 450 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 4.769 tỷ đồng, tăng 2,5% về số doanh nghiệp và tăng 44% về vốn đăng ký so cùng kỳ. Vốn đăng ký bình quân là 11 tỷ đồng/doanh nghiệp (cùng kỳ năm 2018 là 7 tỷ đồng/doanh nghiệp); có 470 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động (120 chi nhánh, 310 địa điểm kinh doanh, 40 văn phòng đại diện). Bên cạnh đó, ước thực hiện 9 tháng năm 2019 có 155 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm là 3.000 tỷ đồng; có 55 doanh nghiệp đăng ký giải thể. Tính đến cuối tháng 9/2019, toàn tỉnh có khoảng 5.439 doanh nghiệp hoạt động.

Tổng số hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 9 tháng 2019 khoảng 3.783 hộ, lũy kế tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh tính đến nay khoảng 62.908 hộ kinh doanh.

Cùng với nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Tiền Giang đã thu hút được 18 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký mới 11.544,4 tỷ đồng, gấp 4,12 lần so với cùng kỳ. Nếu tính cả 3 dự án đăng ký tăng vốn 494,5 tỷ đồng thì tổng vốn đầu tư thu hút được trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt 12.038,9 tỷ đồng, gấp 2,74 lần so với cùng kỳ 2018. Trong đó, 15 dự án vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký mới đạt 3.498,1 tỷ đồng, gấp 3,27 so với cùng kỳ 2018. 03 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký mới 8.046,3 tỷ đồng, gấp 4,64 lần so cùng kỳ.

Theo ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang: Để có được kết quả trên, thời gian vừa qua chúng tôi đã nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp như: Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần I năm 2019; tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Nghị quyết 06-NQ/TU; Hội nghị phát triển doanh nghiệp năm 2019; triển khai thủ tục xây dựng Cổng thông tin đăng ký hộ kinh doanh; triển khai Kế hoạch liên ngành chuẩn hóa dữ liệu hộ kinh doanh, Kế hoạch liên ngành thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong quản lý hộ kinh doanh; Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm phụ nữ khởi nghiệp; hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho thanh niên; Hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

Đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư

Tuy nhiên, trên thực tế, cùng với nỗ lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, Tiền Giang đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu mặt bằng sạch để thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, nhất là các dự án có quy mô sử dụng diện tích lớn, việc triển khai đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chậm so với dự kiến.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Godaco Seafood.

Chính vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Tiền Giang đang tiếp tục tập trung phát triển các khu, cụm công nghiệp (CCN). Hiện tại, KCN Soài Rạp đã hoàn chỉnh nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch, chờ kết quả rà soát cơ sở pháp lý việc giao chủ đầu tư để triển khai các bước tiếp theo. Bên cạnh đó, hàng loạt CCN đã có quyết định chủ trương đầu tư như: CCN Gia Thuận 1, chủ đầu tư đã san lắp mặt bằng khoảng 31,4 ha, đạt 56,7% tổng diện tích CCN, đang triển khai thi công hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải; CCN An Thạnh 2 đang tiến hành san lắp mặt bằng; CCN Thạnh Tân (huyện Tân Phước), chủ đầu tư đang lập quy hoạch 1/500.

Các CCN đang được nhà đầu tư quan tâm như: CCN Mỹ Phước Tây, nhà đầu tư đang hiệu chỉnh, bổ sung hồ sơ dự án theo góp ý của Tổ thẩm định dự án để báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư; CCN Tân Lý Đông, đang chờ Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 để đủ cơ sở cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

“Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ tại Chương trình hành động, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ, Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, trong đó tập trung xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, Kế hoạch tổ chức buổi gặp gỡ các hộ kinh doanh của Lãnh đạo UBND tỉnh; triển khai thực hiện Kế hoạch liên ngành chuẩn hóa dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, Kế hoạch liên ngành thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong quản lý hộ kinh doanh; xây dựng Cổng thông tin đăng ký hộ kinh doanh; tiếp tục thúc đẩy phong trào khởi nghiệp; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh qua mạng,...“- ông Lê Văn Hưởng chia sẻ.

Dự kiến 3 tháng cuối năm, Tiền Giang sẽ thu hút thêm 9 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.183 tỷ đồng (7 dự án vốn đầu tư trong nước và 2 dự án vốn đầu tư nước ngoài) và có 1 dự án vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tăng vốn 345 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư thu hút thêm trong 3 tháng cuối năm đạt 3.528 tỷ đồng. Như vậy, dự kiến cả năm, tỉnh thu hút được 27 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 14.728 tỷ đồng (22 dự án vốn đầu tư trong nước và 5 dự án vốn đầu tư nước ngoài), thấp hơn 1 dự án nhưng vốn đăng ký gấp 3,7 lần so năm 2018.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng doanh nghiệp, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tiền Giang quý 4/2019 dự kiến được 2.084 tỷ đồng. Dự kiến, cả năm 2019 thu được 10.260 tỷ đồng, đạt 110% dự toán năm, tăng 16,2% so cùng kỳ. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chất lượng điều hành, cho những nỗ lực thu hút đầu tư của tỉnh Tiền Giang trong thời gian vừa qua.

Phan Nam - Lê Trang

Tìm kiếm:✨

  • CCN, Cụm công nghiệp, Lê Văn Hưởng, Nghị quyết 06, Nghị quyết 35/NQ-CP, Nghị quyết 35, UBND tỉnh Tiền Giang, Hộ kinh doanh, KCN Soài Rạp, Vốn đầu tư nước ngoài, Vốn đăng ký, Tổng vốn đầu tư, Tiền Giang, Tự chủ, Thu ngân sách, Tăng vốn, Giá so sánh, GRDP, Liên ngành, San