Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Báo Chính Phủ: Cử tri ủng hộ sáp nhập xã Mỹ Phước vào thị trấn Mỹ Phước, Tân Phước, Tiền Giang

Đa số cử tri ủng hộ sáp nhập xã Mỹ Phước vào thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/cu-tri-ung-ho-sap-nhap-xa-my-phuoc-vao-thi-tran-my-phuoc-tan-phuoc-tien-giang/377037.vgp

UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, tỉnh đã tổ chức xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2019 – 2021 (sáp nhập xã Mỹ Phước vào thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) và tiến hành lấy ý kiến cử tri xã Mỹ Phước và thị trấn Mỹ Phước theo quy định.

Kết quả, tại xã Mỹ Phước có 2.680/2.703 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,15%. Tại thị trấn Mỹ Phước có 2.233/2.250 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,24%.

Mời bạn đọc xem toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri có liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tiền Giang tại đây.

Tuệ Văn

Tìm kiếm:✨

  • Sáp nhập, Mỹ Phước, Tân Phước, Đơn vị hành chính, Cấp xã, Cử tri, Lấy ý kiến, UBND tỉnh Tiền Giang, Tiền Giang, Đề án, Sắp xếp, Toàn văn, Đa số, Bạn đọc, Ủng hộ, Tỉ lệ, Theo quy định, Tổng hợp