Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Tiền Giang: Vận động ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2019

UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Công văn số 1429/UBND-VHXH về việc phối hợp vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/tien-giang-van-dong-ung-ho-quy-vi-nguoi-ngheo-nam-2019-tintuc449029

Trong đó, đáng chú ý UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị vận động để các tầng lớp nhân dân biết và cùng tham gia thực hiện chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; Lãnh đạo các cơ quan, các cấp, các ngành tổ chức phát động và vận động rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” với tinh thần tự nguyện, tùy theo khả năng.

Quỳnh Anh

Tìm kiếm:✨

  • Người nghèo, Quỹ 'Vì người nghèo, Hộ nghèo, UBND tỉnh Tiền Giang, Phát động, Ủng hộ, Vận động, Tự nguyện, Tầng lớp, Tiền Giang, Đại đoàn kết, Thủ trưởng, Lực lượng vũ trang, Viên chức, Tùy theo, Công chức, Nhân dân, Rộng rãi, Ban hành, Các cấp