Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Báo VOV: Các mô hình hợp tác xã dần được nâng chất, bám sát nhu cầu thị trường

Các mô hình kinh tế hợp tác dần được nâng chất và có chiến lược sản xuất kinh doanh đúng hướng, bám sát nhu cầu của thị trường.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/kinh-te/cac-mo-hinh-hop-tac-xa-dan-duoc-nang-chat-bam-sat-nhu-cau-thi-truong-956458.vov

Hiện nay, hoạt động kinh tế hợp tác ở tỉnh Tiền Giang đã được củng cố, vừa đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng kinh tế vừa giải quyết vấn đề an sinh xã hội tại địa phương.

Đến nay, tỉnh Tiền Giang có 1 Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp và 183 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực; trong đó có 107/171 HTX hoạt động có hiệu quả, chỉ có 10 HTX yếu kém, ngưng hoạt động. Ngoài ra, toàn tỉnh còn có trên 560 tổ hợp tác thu hút gần 76.000 tổ viên.

Xã viên HTX Thanh Long Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang thu hoạch vườn thanh long VietGAP.

Nhìn chung các mô hình kinh tế hợp tác dần được nâng chất, có chiến lược sản xuất kinh doanh đúng hướng, bám sát nhu cầu của thị trường. Nổi bật như các hợp tác xã nông nghiệp đã đẩy mạnh việc liên kết sản xuất, tham gia xây dựng “cánh đồng mẫu lớn” hơn 5.500 ha; các mô hình sản xuất đạt chuẩn VietGAP, Global GAP trên cây ăn quả, lúa, hoa màu... được nhân rộng.

Xã viên HTX Vĩnh Kim (Tiền Giang) chuẩn bị mặt hàng trái Hồng Xiêm ban ra thị trường.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, kinh tế hợp tác xã đã đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của địa phương trên 1,7%/ năm và đẩy mạnh kinh tế hộ phát triển theo hướng xuất khẩu.

“Các Hợp tác xã đã tham gia tích cực vào giải quyết các vấn đề xã hội, tạo thêm công ăn việc làm góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt đối với các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đã thể hiện vai trò là cầu nối, giữa người nông dân và doanh nghiệp trong liên kết sản xuất và tiêu thụ, góp phần làm thay đổi tư duy cũng như phương thức sản xuất của người nông dân. Có HTX đã xây dựng được vùng trồng, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và xuất khẩu được trực tiếp sản phẩm của mình ra các nước”, ông Tuấn chỉ rõ./.

Tìm kiếm:✨

  • VIETGAP, Hợp tác xã, Kinh tế hợp tác xã, Xã viên, Tiêu thụ, Liên kết, Nông dân, Tổ viên, Hồng xiêm, Global GAP, Chợ Gạo, UBND tỉnh Tiền Giang, Phương thức sản xuất, Bám sát, Phạm Anh Tuấn, Tuấn, Xuất khẩu, Tiền Giang, Thu hoạch, Liên hiệp