Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Báo Nhân Dân: Tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 11-9, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dang-va-cuoc-song/item/41533802-toa-dam-50-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh.html

Các tham luận, ý kiến trình bày tại tọa đàm đều khẳng định giá trị bất hủ và tính thời sự sâu sắc cả về lý luận cũng như thực tiễn của bản Di chúc đối với cách mạng Việt Nam trong việc xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể; bồi dưỡng, giáo dục con người; phát triển kinh tế - xã hội; sự vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn trong Di chúc đã đưa đến thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực của đất nước và của tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, nhiều ý kiến cũng làm rõ những tồn tại trong quá trình thực hiện; đưa ra những giải pháp để việc thực hiện Di chúc, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt hiệu quả cao hơn.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Nghị quyết T.Ư 4, Tỉnh ủy Tiền Giang, Di chúc, XII, Tọa đàm, Bất hủ, Chỉnh đốn, Tham luận, Hồ Chí Minh, Xây dựng đảng, Thời sự, Lý luận, Chỉ dẫn, Hiệu quả cao, Vận dụng, Tiền Giang, Đoàn thể, Bồi dưỡng, Đưa đến, Làm theo