Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Báo VNEWS: Tiền Giang khen thưởng 9 thuyền viên cứu nạn 22 ngư dân Philippines

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/tien-giang-khen-thuong-9-thuyen-vien-cuu-nan-22-ngu-dan-philippines

Tìm kiếm:✨

  • Thuyền viên, Ngư dân, Tiền Giang, Khen thưởng, Philippines, Cứu nạn