Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Báo VNEWS: Tiền Giang cam kết hoàn thành cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đúng tiến độ

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/tien-giang-cam-ket-hoan-thanh-cao-toc-trung-luong-my-thuan-dung-tien-do

Tìm kiếm:✨

  • Mỹ Thuận, Trung lương, Tiền Giang, Cao tốc, Tiến độ, Cam kết, Hoàn thành