Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Báo DĐDN: Tiền Giang: Lắng nghe và hành động cùng doanh nghiệp

Tinh thần này một lần nữa được khẳng định tại Hội nghị phát triển doanh nghiệp năm 2019 do UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức mới đây.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo DĐDN, nguồn bài: https://enternews.vn/tien-giang-lang-nghe-va-hanh-dong-cung-doanh-nghiep-156849.html

Số liệu thống kê cho thấy, 7 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh Tiền Giang có khoảng 370 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 5.370.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với lãnh đạo Công ty cổ phần Cảng Mỹ Tho

Thu hẹp khoảng cách giữa giữa chính sách và thực thi

Đến nay, Tiền Giang có khoảng 60.500 hộ kinh doanh, đây là lực lượng có tiềm năng lớn để phát triển lên doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua, việc phát triển doanh nghiệp từ hộ kinh doanh chưa đạt như kỳ vọng. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh chỉ có 22 doanh nghiệp phát triển từ hộ kinh doanh.

Chính vì vậy, thông qua hội nghị là dịp để các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành lắng nghe các chuyên gia phân tích những thuận lợi, khó khăn cũng như lợi ích trong việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh cũng bày tỏ ý kiến, những vấn đề quan tâm khi chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp chính quyền tỉnh Tiền Giang trong thời gian gần đây và được triển khai xuống cấp huyện, thị. Không chỉ thông qua các hội nghị, lãnh đạo chính quyền còn xuống trực tiếp hộ kinh doanh, doanh nghiệp để lắng nghe các kiến nghị, đề xuất, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đây cũng là con đường ngắn nhất thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và doanh nghiệp, giữa chính sách và thực thi hiệu quả.

Động lực từ Nghị quyết 35

Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy Tiền Giang về lãnh đạo công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, các cấp chính quyền trong tỉnh đã đã cụ thể hóa bằng những nhóm giải pháp tích cực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển như: Nhóm giải pháp về cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; nhóm giải pháp tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo; nhóm giải pháp bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; nhóm giải pháp giảm chi phí kinh doanh của doanh nghiệp; nhóm giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp,…

Năm 2020, Tiền Giang sẽ có thêm 800 - 850 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động từ 6.100 doanh nghiệp đến trên 6.200 doanh nghiệp.

Chính vì vậy, trong 3 năm 2016-2018, doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh, đạt 1900 doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới năm sau cao hơn năm trước (năm 2016 có 560 doanh nghiệp, năm 2017 là 640 doanh nghiệp và năm 2018 có 700 doanh nghiệp). Quy mô doanh nghiệp mới ngày càng mới, ngành nghề đa dạng và có nhiều ngành nghề mới xuất hiện phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế…

Bên cạnh đó, số hộ kinh doanh thành lập mới 3 năm là 14.567 hộ, bình quân có 4.856 hộ đăng ký mới/năm và số hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp là 122 doanh nghiệp, có xu hướng tăng (năm 2016 có 6 hộ, 2017 có 35 hộ, 2018 có 53 hộ…). Bình quân khoảng 29 người dân có 1 hộ kinh doanh.

Số doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động hầu hết trong các lĩnh vực trong đời sống xã hội, đã và đang đóng góp rất quan trọng trong thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, giải quyết việc làm, tăng ngân sách nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Qua đó, đưa tăng trưởng kinh tế của tỉnh nằm trong tốp 3/13 tỉnh thành phố vùng ĐBSCL, xuất khẩu năm 2018 đạt 2,865 tỷ USD, dứng 2/13 tỉnh ĐBSCL, thu ngân sách bình quân năm sau cao hơn năm trước khoảng 1.100 tỷ đồng, năm 2018 đạt 8.825 tỷ đồng, năm 2019 ước đạt khoảng 10.500 tỷ đồng.

Theo dự kiến, đến cuối năm 2019, Tiền Giang có thêm từ 750 đến 800 doanh nghiệp thành lập mới, năm 2020 có thêm 800 - 850 doanh nghiệp thành lập mới và nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động từ 6.100 doanh nghiệp đến trên 6.200 doanh nghiệp.

Phan Nam- Lê Trang

Tìm kiếm:✨

  • Nghị quyết số 06-NQ/TU, Nghị quyết 35, Nghị quyết số 35/NQ-CP, Hộ kinh doanh, UBND tỉnh Tiền Giang, Tỉnh ủy Tiền Giang, Tiền Giang, Lê Văn Hưởng, Lãnh đạo công tác, Năm 2019, Lắng nghe, Một lần nữa, Đồng bằng sông cửu long, Thu hẹp, Ngành nghề, Đời sống vật chất, Bình quân, Thu ngân sách, Thực thi, Tăng nhanh