Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Báo Chính Phủ: Tiền Giang tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại đông người

Văn phòng Chínhphủ vừa có văn bản truyền đạt Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương HoàBình tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra việclãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền tỉnh Tiền Giang trong công tác tiếpcông dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo và chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiêúnại, tố cáo đông người phức tạp kéo dài.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu/tien-giang-tap-trung-giai-quyet-dut-diem-cac-vu-viec-khieu-nai-dong-nguoi/372077.vgp

Thông báo kết luậnnêu rõ, thực hiện các Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, các cấp, các ngành tỉnhTiền Giang đã tiếp công dân thường xuyên, định kỳ với hơn 6.037 lượt người khiêúnại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó có 45 đoàn khiếu nại đông người; tiếpnhận hơn 2.856 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đã xử lý hơn 1.467/2.856đơn đủ điều kiện rà soát giải quyết. Từ đầu năm 2016 đến tháng 06 năm 2019 phátsinh 377 vụ khiếu kiện, đã giải quyết xong 351/377 vụ (đạt 93,1%); còn 26 vụ(chiếm 6,89%) đã thụ lý nhưng chưa ban hành quyết định giải quyết.

UBND tỉnh Tiền Giang đã tập trungchỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về thanh tra tráchnhiệm tiếp công dân, gải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham những; mộtsố vụ việc liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, tranh chấp đất với các côngty, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị…

Tuy chất lượng giải quyết các vụviệc khiếu nại, tố cáo được nâng cao nhưng tình hình khiếu nại, tố cáo trên địabàn tỉnh Tiền Giang vẫn diễn biến phức tạp; chất lượng giải quyết lần đầu ở cấpcơ sở còn nhiều hạn chế, dẫn đến công dân không đồng tình, tiếp tục khiếu nại,tố cáo; nhiều vụ việc giải quyết chậm, mới chỉ chú trọng giải quyết hết thẩmquyền mà chưa quan tâm đến bản chất vụ việc, giải quyết dứt điểm.

Công tác quản lý đất đai, xây dựngở một số địa bàn còn chưa chặt chẽ; việc áp dụng pháp luật trong thu hồi đất, bôìthường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng nhiều nơi, nhiều lúc còn chưa thống nhất;việc lưu trữ hồ sơ ở cơ sở chưa đầy đủ, chặt chẽ nhất là các vụ việc do lịch sửđể lại, dẫn đến một số vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp, gây khó khăn khi giảiquyết.

Tăngcường công tác thanh tra, kiểm tra

Để phát huy những kết quả đã đạtđược và khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác tiếp dân, giải quyết khiêúnại, tố cáo, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo chính quyền các cấp tỉnh Tiền Giangtập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp kéodài, các vụ việc phát sinh mới để góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địaphương và ở Trung ương.

Chú trọng công tác đối thoại, giảiquyết tốt khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; vận động, giải thích người dân ủng hộ,chấp hành các quyết định hợp tình, hợp lý của địa phương; tăng cường sự giámsát của mặt trận, đoàn thể, cơ quan dân cử; kiểm tra trách nhiệm của các cấp,ngành trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, các khu chế xuất,công nghiệp; nhất là thanh tra, kiểm tra các khiếu kiện liên quan đến việc thuhồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án, quy hoạch phát triểnkinh tế - xã hội ở địa phương; phải hết sức quan tâm, đảm bảo quyền lợi hợppháp của người dân có đất bị thu hồi, có phương án giải quyết hỗ trợ đời sống,việc làm đảm bảo cuộc sống ổn định của người dân, kịp thời chấn chỉnh, xử lýcác tồn tại, sai phạm được công khai, minh bạch, đúng pháp luật không để tồn tạilợi ích nhóm.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giảiquyết dứt điểm đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại tố cáođông người, phức tạp, kéo dài còn tồn đọng và mới phát sinh. Trong quá trình giảiquyết cần tăng cường đối thoại với người dân, tuyên truyền, giải thích, vận độngđể người dân biết, chấp hành.

Tiền Giang cũng cần quan tâm, củngcố kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiêúnại, tố cáo và có chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đôịngũ cán bộ làm công tác này./.

Tìm kiếm:✨

  • Khiếu nại, Kiếu, UBND tỉnh Tiền Giang, Công dân, Tố cáo, Khiếu kiện, Đơn thư, Đông người, Tiền Giang, Phó thủ tướng thường trực, Cơ quan dân cử, Kiến nghị, Đất đai, Thanh tra, Thanh tra chính phủ