Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Báo Đấu Thầu: Hội nghị trực tuyến về ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu DN, người dân

Ngày 27/6/2019, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ (TTCP) sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đấu Thầu, nguồn bài: http://baodauthau.vn/thoi-su/hoi-nghi-truc-tuyen-ve-ngan-chan-xu-ly-tinh-trang-nhung-nhieu-dn-nguoi-dan-101767.html

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tại Hội nghị, các Bộ: Công an, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường; UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Nam, Nghệ An, Lâm Đồng, TP.HCM, Tiền Giang sẽ trình bày tham luận về định hướng quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg.

TTCP cho biết, Chỉ thị số 10/CT-TTg đã chỉ ra các nguyên nhân cơ bản và đề ra các giải pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Bích Thảo

Tìm kiếm:✨

  • TTCP, Nhũng nhiễu, Phiền hà, Thanh tra chính phủ, Quán triệt, Chỉ thị, Văn phòng chính phủ, Tham luận, TP.HCM, Online, Hà Nam, Có hiệu quả, Lâm Đồng, Tiền Giang, Chấn chỉnh