Báo Tổ Quốc: Tiền Giang: Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 - TienGiangs.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Tổ Quốc: Tiền Giang: Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020

UBND tỉnh Tiền Giang đã xây dựng Kế hoạch công tác truyền thông giới thiệu về Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/tien-giang-tuyen-truyen-quang-ba-rong-rai-cac-su-kien-van-hoa-the-thao-va-du-lich-den-nam-2020-20181106140324337.htm

(Ảnh minh họa/Nguồn: Sở VHTTDL Tiền Giang)

Việc triển khai kế hoạch nhằm làm nổi bật các giá trị, hình ảnh tích cực và đặc trưng của tỉnh Tiền Giang; nâng cao ý thức, tình yêu quê hương và niềm tự hào về văn hóa địa phương của người dân Tiền Giang; đồng thời thu hút khách tham quan du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,…

Cụ thể, trong giai đoạn này, tỉnh tập trung tuyên truyền các nội dung cơ bản của Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, Nghị quyết 11-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng và du lịch của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Thông tin tuyên truyền các chương trình hành động về đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, chú trọng giới thiệu các chương trình kích cầu du lịch tại các sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh; tuyên truyền về các trọng điểm phát triển du lịch của Tiền Giang như: Khu du lịch Cái Bè, khu du lịch cù lao Thới Sơn, khu du lịch biển Tân Thành và khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười; quảng bá rộng rãi các sự kiện thương mại, văn hóa, thể thao và du lịch; các sản phẩm du lịch tham gia chương trình kích cầu du lịch, …

Các nội dung được tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin đối ngoại, hệ thống viễn thông, mạng xã hội, tài liệu tuyên truyền,…

Hằng Đinh

Tìm kiếm:✨

  • Tuyên truyền, Văn hóa, Công tác, Tình yêu, Kế hoạch, Nghị quyết, Ý thức, UBND Tỉnh, Tiền Giang, Tin Đối ngoại, Thể thao và Du lịch, Sở VHTTDL Tiền Giang, Của tỉnh Tiền Giang, Hằng Đinh, Đồng tháp mười, Kích cầu, Kinh tế xã hội, Phương tiện thông tin đại chúng, Khu du lịch, Ban chấp hành, Đảng bộ, Viễn thông, Niềm tự hào, Bảo tồn, Đối ngoại

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages