Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

Báo PL&XH: Đại biểu Quốc hội lo ngại người nghèo mất cơ hội học tập vì học phí cao

Nếu tự chủ về tài chính học phí mà không có những tiêu chí quy định chung ngay trong luật sẽ dẫn đến tình trạng nhiều người nghèo mất cơ hội học tập vì học phí cao.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/dai-bieu-quoc-hoi-lo-ngai-nguoi-ngheo-mat-co-hoi-hoc-tap-vi-hoc-phi-cao-126608.html

Ngày 6-11, Quốc hội đã thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình, Dự thảo Luật đã quy định rõ hệ thống giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam bao gồm: trường đại học, học viện (gọi chung là trường đại học); đại học (là tổ hợp các trường đại học; trường trực thuộc) và các cơ sở GDĐH khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Về tự chủ đại học, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng giải thích rõ khái niệm tự chủ; quy định điều kiện, yêu cầu để được tự chủ; cụ thể hóa các nội dung tự chủ về chuyên môn, tổ chức, nhân sự, tài chính và tài sản; chi tiết hóa nội dung về trách nhiệm giải trình và yêu cầu đặt ra đối với cơ sở GDĐH khi thực hiện tự chủ; quy định rõ khái niệm trách nhiệm giải trình và các nội dung về chất lượng, học phí, kết quả kiểm toán mà nhà trường phải thực hiện công khai, minh bạch với người học, xã hội, cơ quan quản lý và các bên có lợi ích liên quan.

Dự thảo Luật phân biệt hai loại hình cơ sở GDĐH là công lập và tư thục. Trường tư thục được phân theo nguồn gốc sở hữu vốn (gồm trường có vốn đầu tư trong nước và trường có vốn đầu tư nước ngoài) và phân theo tính chất hoạt động (gồm trường tư thục và trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận). Trên cơ sở đó, quy định mô hình cơ cấu tổ chức và cơ chế quản trị phù hợp với tính chất của từng loại hình cơ sở GDĐH.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông) phát biểu tại phiên họp

Đại biểu Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông) cho rằng, Dự thảo đưa ra hai chính sách mới được bổ sung, đó là giáo dục đại học và ngành nghề ưu đãi đầu tư. Cơ sở giáo dục đại học hoạt động không vì lợi nhuận, sử dụng đất xây dựng trường được giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Đại biểu đề nghị cân nhắc thận trọng đề xuất này vì đây là hai chính sách mới được bổ sung, nếu sửa cần có sự đánh giá tác động, ý kiến của các bộ ngành có liên quan, nhất là ý kiến của Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

“Tôi đề nghị cần hoàn thiện đầy đủ các quy trình, thủ tục này để đảm bảo tính chặt chẽ, khả thi khi ban hành một chính sách mới. Trường hợp Quốc hội thấy cần thiết bổ sung hai chính sách trong luật này thì đề nghị cần có quy định chuyển tiếp để xử lý những vấn đề phát sinh giữa quy định hiện tại và quy định mới của luật khi có hiệu lực”, đại biểu nói.

Đại biểu Lê Quang Trí (Tiền Giang) thống nhất với quy định "Cơ sở giáo dục đại học tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Tuy nhiên, để tránh tình trạng gần 200.000 cử nhân kỹ sư tốt nghiệp đại học thất nghiệp như thời gian vừa qua, cần quy định trách nhiệm của bộ ngành trong điều này.

Trong đó giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu dự báo nhu cầu lao động của thị trường trong từng lĩnh vực, yêu cầu về số lượng cũng như trình độ thời gian từ 4 đến 6 năm tới. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học đã báo cáo.

“Căn cứ nhu cầu lao động thị trường từ 4 đến 6 năm tới để điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh cho phù hợp, góp phần đảm bảo số lượng, chất lượng nguồn nhân lực trên tất cả các lĩnh vực theo yêu cầu của thị trường lao động”, đại biểu kiến nghị.

Đại biểu Trần Tất Thế (Hà Nam) góp ý, về trình độ và hình thức đào tạo của giáo dục đại học, hình thức đào tạo để cấp văn bằng bao gồm chính quy, vừa học, vừa làm và đào tạo từ xa. Việc chuyển đổi giữa các hình thức trong quá trình đào tạo được thực hiện theo nguyên tắc liên thông.

Theo đại biểu, hình thức đào tạo chỉ cần quy định bao gồm chính quy tập trung và không chính quy. Còn các hình thức cụ thể nên giao cho các trường chủ động trong hình thức đào tạo. Nếu quy định hình thức đào tạo vừa học, vừa làm, đào tạo từ xa và hình thức đào tạo tại chức, chuyên tu mở rộng như trước đây thì văn bằng của những người được học ở hình thức này ở vị trí nào trong hệ thống giáo dục.

“Về tự chủ đại học, tôi cho rằng đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu thế chung của thế giới. Song, trong bối cảnh hiện nay, việc mở rộng quyền tự chủ đã xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các trường đại học, trong quá trình tuyển sinh các trường đại học sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và chất lượng học. Nếu tự chủ về tài chính học phí mà không có những tiêu chí quy định chung ngay trong luật sẽ dẫn đến tình trạng nhiều người nghèo mất cơ hội học tập vì học phí cao”, đại biểu Trần Tất Thế nhấn mạnh.

Phương Thảo

Tìm kiếm:✨

  • Tự chủ, Đại học, Giáo dục đại học, Đào tạo, Trường đại học, Giáo dục, Nhà trường, Học phí, Của các, Bộ giáo dục và đào tạo, Với người, Các Bộ, Thế Chung, Việt nam, Vừa học, Nhi đồng Phan Thanh Bình, Bộ tư pháp, Cạnh tranh không lành mạnh, Đào tạo tại chức, Phương Thảo, Học tại chức, Trường công lập, Đầu tư nước ngoài, Ưu đãi đầu tư, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Văn bằng