Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

Báo Bộ GTVT: Báo cáo, đề xuất về nhu cầu hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn một số địa phương

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 8287/BGTVT-VT gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo, đề xuất về nhu cầu hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ (chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng) để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn một số địa phương.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Bộ GTVT, nguồn bài: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/55897/bao-cao--de-xuat-ve-nhu-cau-hoat-dong-xe-4-b%C3%A1nh-c%C3%B3-g%C3%A1n-d%E1%BB%8Dng-co-cho-khach-tham-quan--du-lich-trong-khu-vuc-han-che-tren-dia-ban-mot-so-dia-phuong.aspx

Theo đó, tính đến ngày 20/7/2018, Bộ GTVT đã nhận được văn bản của 09 địa phương gửi Bộ GTVT để trả lời Văn bản số 4557/BGTVT-VT ngày 03/5/2018 thực hiện thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách trên địa bàn một số tỉnh, thành phố, trong đó có việc rà soát nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn địa phương mình.

Cụ thể: Có 06 địa phương có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế và đã có đề án hoặc phương án hoạt động đảm bảo các nội dung yêu cầu của quy định hiện hành, gồm: Bình Định, Cà Mau, Hà Giang, Kon Tum, Tiền Giang, An Giang. Trong đó, có 05 địa phương có Đề án, 01 địa phương (Tiền Giang) không có Đề án gửi kèm Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ GTVT; Có 02 địa phương chưa có nhu cầu hoạt động, gồm: Lai Châu, Hải Dương; Có 01 địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm có văn bản rà soát và báo cáo là Đồng Tháp về việc chủ trương được đưa xe ô tô điện vào hoạt động thí điểm vận chuyển hành khách du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp: Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Sông Sen, dự kiến đưa 50 xe vào hoạt động trong khu vực hạn chế trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Còn lại 54 địa phương khác Bộ GTVT chưa nhận được văn bản trả lời Văn bản số 4557/BGTVT-VT ngày 03/5/2018.

Trên cơ sở quy định hiện hành liên quan và kết quả rà soát và đề xuất từ các địa phương, Bộ GTVT kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định, Cà Mau, Hà Giang, Kon Tum, An Giang, Tiền Giang tổ chức hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế theo nhu cầu thực tế của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo Sở GTVT hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng vận chuyển khách du lịch hoàn thiện Đề án chi tiết.

Sau thời điểm hướng dẫn các tỉnh: Bình Định, Cà Mau, Hà Giang, Kon Tum, An Giang, Tiền Giang triển khai thí điểm, cho phép Bộ GTVT dừng tiếp nhận (không tăng thêm địa phương thí điểm) cho đến khi sửa đổi xong Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và đưa vào hoạt động chính thức khi Luật sửa đổi được Quốc hội thông qua (có hiệu lực).

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm kiếm:✨

  • Bộ giao thông vận tải, Năng lượng điện, Văn bản, Động cơ xăng, Thí điểm, Tiền Giang, Tham quan, Động cơ, Kon Tum, Các tỉnh, Một số, Tỉnh Đồng Tháp, Luật Sửa đổi, Thủ tướng chính phủ, Sở giao thông vận tải, Hộp số, Động cơ diesel, Turbo diesel, Luật giao thông