Báo Nhân Dân: Bến Tre thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới - TienGiangs.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Nhân Dân: Bến Tre thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Bến Tre phấn đấu đến năm 2020, có 50 xã; huyện Chợ Lách và TP Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/kinhte/item/37811802-ben-tre-thuc-day-tien-do-xay-dung-nong-thon-moi.html

Ðể đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Bến Tre tiếp tục rà soát, điều chỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện trong từng giai đoạn, điều chỉnh quy hoạch phù hợp tình hình thực tế địa phương. Tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020 và thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Các ngành chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân; đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với mô hình phát triển sản xuất hiện có hoặc phù hợp với nhu cầu đặt hàng của doanh nghiệp, để tham gia thị trường lao động khi doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp. Bến Tre triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, chọn ra các mặt hàng chủ lực, tiêu biểu để tập trung thực hiện, góp phần thực hiện thành công các chuỗi giá trị nông sản chủ lực của địa phương.

Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020, đến nay, toàn tỉnh có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng nông thôn mới của các xã còn chậm, kết quả thực hiện bốn tiêu chí cơ bản như tiêu chí giao thông có 26 xã đạt (tỷ lệ 17,69%), tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm có 31 xã đạt (tỷ lệ 21,09%)...

* Tỉnh Tiền Giang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp doanh nghiệp. Tỉnh đã huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là lĩnh vực giao thông; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại nâng cao hiệu quả phục vụ các nhà đầu tư tiến đến xây dựng chính quyền điện tử…

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư cùng Ban Quản lý các Khu công nghiệp làm tốt việc thẩm định dự án. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tiền Giang chủ động phối hợp UBND các huyện, thành phố, thị xã lựa chọn nhà đầu tư. Các sở, ngành liên quan tập trung giải quyết tốt các thủ tục về quy hoạch, xây dựng, đất đai và môi trường… Theo đó, thời gian trả kết quả đối với doanh nghiệp thành lập mới rút ngắn xuống chỉ còn tối đa hai ngày. Hiện nay, Tiền Giang có 98 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, trong đó có 70 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 1.738,5 triệu USD và 4.086 tỷ đồng; 79 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 4.401,8 tỷ đồng.

Chín tháng đầu năm, Tiền Giang có thêm 545 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 3.475,8 tỷ đồng, tăng 15% về số doanh nghiệp và tăng 88,9% về vốn đăng ký so cùng kỳ năm trước. Chỉ riêng các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp đã giải quyết hơn 87 nghìn lao động và các cụm công nghiệp đã giải quyết việc làm cho hơn 17 nghìn lao động.

PV và TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • NÔNG THÔN MỚI, Xây dựng nông thôn, Nông nghiệp, Sản xuất, Mô hình, Xây dựng, Huy động, Bến Tre, Nông thôn, Quy hoạch, Xây dựng nông thôn mới, Thông tấn xã việt nam, Huyện Chợ Lách, Và an, Tiền Giang, FDI, Tiến độ xây dựng, Xúc tiến đầu tư, Vốn đầu tư, Kết cấu hạ tầng, Môi trường đầu tư, Cải cách hành chính, An toàn thực phẩm, Khu công nghiệp

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages