Báo Tổ Quốc: Điều tra, khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh và hiện trạng môi trường hàng loạt cơ sở chăn nuôi - TienGiangs.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Tổ Quốc: Điều tra, khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh và hiện trạng môi trường hàng loạt cơ sở chăn nuôi

Từ tháng 9 – 10/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức điều tra, khảo sát tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến trên địa bàn thành phố.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/doi-song/dieu-tra-khao-sat-tinh-hinh-su-dung-khang-sinh-va-hien-trang-moi-truong-hang-loat-co-so-chan-nuoi-366068.html

Theo công văn số 2521/SNN-CN về việc điều tra, khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và hiện trạng môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến gia súc, gia cầm do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành, từ tháng 9 – 10/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức điều tra, khảo sát tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến trên địa bàn thành phố.

(Nguồn: Thanh niên)

Nội dung công văn cho biết, sẽ tiến hành điều tra, khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trên phạm vi 18 huyện, thị xã có chăn nuôi (5 xã/huyện). Đối tượng điều tra gồm cơ sở chăn nuôi trâu, bò; lợn; gia cầm hoặc hỗn hợp (trâu bò và lợn, trâu bò và gia cầm, lợn và gia cầm) theo thế mạnh chăn nuôi của huyện, thị xã.

Về điều tra, khảo sát hiện trạng môi trường, sẽ điều tra tại 18 huyện, thị xã (toàn bộ các thôn, bản). Đối tượng điều tra gồm các cơ sở chăn nuôi và giết mổ được kiểm soát và các cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm.

Kháng sinh bị lạm dụng trong nhiều hệ thống chăn nuôi Việt Nam không chỉ dẫn tới sự kháng thuốc của vi khuẩn mà còn để lại tồn dư kháng sinh trong thực phẩm cho người đang là rủi ro lớn đối với sức khỏe cộng đồng.

Ví như theo khảo sát năm 2017 tại 208 trang trại chăn nuôi gia cầm ở Tiền Giang, kết quả cho thấy mức sử dụng kháng sinh rất cao. Cụ thể, lượng kháng sinh trên đầu gia cầm ở đây cao gấp 6 lần so với mức ghi nhận được ở một số nước châu Âu. Trong đó, 84% kháng sinh được sử dụng với mục đích phòng bệnh.

Hà Giang (T/h)

Tìm kiếm:✨

  • Gia cầm, Chăn nuôi, Kháng sinh, Khảo sát, TRIỂN NÔNG THÔN, Thực phẩm, Điều tra, Trâu bò, Nước châu Âu, Sức Khỏe Cộng Đồng, Việt Nam Không, Hà Giang, Năm 2017, Cho biết

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages