Báo Tiền Phong: 10 tỉnh, thành thí điểm hợp nhất ba văn phòng tham mưu cấp tỉnh - TienGiangs.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Tiền Phong: 10 tỉnh, thành thí điểm hợp nhất ba văn phòng tham mưu cấp tỉnh

Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, số lượng dự kiến đưa vào thực hiện thí điểm khoảng 10 tỉnh, thành phố, bao gồm: Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tiền Giang.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tiền Phong, nguồn bài: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/10-tinh-thanh-thi-diem-hop-nhat-ba-van-phong-tham-muu-cap-tinh-1325249.tpo

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Chiều 18/9, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Liên quan đến tổ chức, biên chế, đề án đề xuất văn phòng chung có Chánh văn phòng, các Phó chánh văn phòng và các đơn vị trực thuộc. Trong thời gian thực hiện thí điểm, số lượng cấp phó không vượt quá số lượng cấp phó hiện có của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND, UBND cấp tỉnh trước khi hợp nhất. Kể từ năm 2020, số lượng Phó chánh Văn phòng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không quá 4 người; đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không quá 5 người.

Cũng theo Tổng thư ký Quốc hội, đề án đưa ra đề xuất văn phòng chung làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên. Chánh văn phòng điều hành toàn bộ công việc và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; Thường trực HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND theo lĩnh vực được giao.

“Văn phòng chung tương đối độc lập trong công tác tham mưu phục vụ hoạt động của từng chủ thể: Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND để tránh tình trạng vừa tham mưu triển khai thực hiện vừa tham mưu giám sát việc triển khai thực hiện cùng một nội dung”, ông Phúc cho hay.

Đề án xác định, việc lựa chọn danh sách địa phương đưa vào thực hiện thí điểm cần dựa trên nguyên tắc, đảm bảo đại diện cơ cấu vùng, miền; xét theo đặc điểm của chính quyền địa phương ở đô thị, nông thôn. Thực hiện thí điểm đối với những địa phương chủ động có đề xuất được thực hiện thí điểm trước, những địa phương tích cực và sẵn sàng trong việc áp dụng mô hình mới.

Theo đó, số lượng dự kiến đưa vào thực hiện thí điểm khoảng 10 tỉnh, thành phố, bao gồm: Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tiền Giang.

Ngoài các địa phương trên, khuyến khích các tỉnh, thành phố còn lại tiếp tục tham gia thực hiện theo mô hình thí điểm hợp nhất Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Thời gian thực hiện thí điểm dự kiến từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/ 12/2019. Sau khi hết thời gian thực hiện thí điểm, các địa phương chủ động báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng để làm cơ sở báo cáo Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung 3 luật và tổ chức triển khai thực hiện vào nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Luân Dũng

Tìm kiếm:✨

  • Thí điểm, Hợp nhất, Phó Chánh, Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn, Quốc Hội Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy ban nhân dân, Đại biểu quốc hội, Quốc hội, Các tỉnh, Tổng thư ký, Bắc Kạn, Tây Ninh, Bảo Đại, Hà Nội, Thành phố trực thuộc, Báo cáo tổng kết, Đoàn đại biểu

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages