Báo Quốc Hội: Đbqh Nguyễn Minh sơn - tiền giang: giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay quốc tế long thành? - TienGiangs.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Quốc Hội: Đbqh Nguyễn Minh sơn - tiền giang: giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay quốc tế long thành?

Ngày 28/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Sơn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang về giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội, nguồn bài: http://quochoi.vn/hoatdongdbqh/pages/tin-hoat-dong-dai-bieu.aspx?itemid=37367

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Sơn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Nội dung chất vấn của Đại biểu như sau:

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 53/2017 về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đến nay đã hơn 7 tháng. Nhưng Thủ tướng Chính phủ vẫn chưa ra quyết định đầu tư dự án. Nhiều cử tri quan tâm lo lắng, sợ dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư chậm tiến độ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai xây dựng Sân bay Quốc tế Long Thành. Vậy, xin Phó Thủ tướng cho biết các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới?

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản trả lời chất vấn như sau:

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trả lời chất vấn

Về tình hình hoàn thiện và thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Theo Nghị quyết số 38/2017/QH14 của Quốc hội, Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sau đây gọi tắt là dự án GPMB) là một dự án thành phần của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hiện nay, pháp luật về đầu tư xây dựng chưa có quy định cụ thể về nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời pháp luật về bảo vệ môi trường cũng không có quy định cụ thể về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án giải phóng mặt bằng; thực tế, từ trước tới nay chưa có tiền lệ thực hiện, do vậy, một số Bộ, ngành và UBND tỉnh Đồng Nai đã gặp một số khó khăn và còn lúng túng trong quá trình tổ chức lập, thẩm định và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án GPMB.

Thực tế, công tác thẩm định, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án GPMB thời gian qua được tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

a) Trên cơ sở Nghị quyết số 53/2017/QH14 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức rà soát, hoàn thiện nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi; giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (là Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo quy định của pháp luật) chủ trì tổ chức thẩm định lại Báo cáo nghiên cứu khả thi để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án GPMB.

b) Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức rà soát, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án GPMB và trình Hội đồng thẩm định nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án GPMB.

Ngày 03/4/2018 và ngày 17/4/2018, Hội đồng thẩm định nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đã tổ chức họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai giải trình, bổ sung; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thẩm định.

Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đang tổ chức tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định nhà nước để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự kiến, trong tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ trình lại Báo cáo nghiên cứu khả thi để Hội đồng thẩm định nhà nước rà soát lại trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

c) Đối với đánh giá tác động môi trường của Dự án GPMB: Song song với việc hoàn thiện nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, thực hiện ý kiến góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Ngày 24/4/2018, Hội đồng thẩm định do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã tổ chức họp thẩm định. Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đang hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự kiến trong tháng 6/2018 sẽ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt làm cơ sở để Thủ tướng chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án GPMB.

Về mức độ ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Việc thẩm định và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án GPMB đã chậm so với yêu cầu. Với tình hình hoàn thiện và thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi trường Dự án GPMB như được nêu tại phần trên, dự kiến Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án GPMB trong tháng 7/2018.

Tuy nhiên, việc chậm trễ này chưa ảnh hưởng đang kể đến tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bởi vì, căn cứ tiến độ của Dự án và theo kết quả khảo sát, phần lớn diện tích đất cần bàn giao sớm để xây dựng sân bay Long Thành là diện tích đất vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai.

Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo cắm mốc, kiểm đếm sơ bộ tài sản trên phần diện tích này; đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai để có thể bàn giao toàn bộ diện tích đất vường cây cao su nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng trong năm 2019. Đối với phần diện tích đất của gần 200 hộ dân sẽ tập trung triển khai GPMB trước; phấn đấu bàn giao đất vào cuối năm 2019 để triển khai hạng mục rà phá bom mìn và xây lắp vào năm 2020 theo tiến độ tổng thể của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Về giải pháp đẩy nhanh tiến độ Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án GPMB, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai phải tập trung triển khai đồng thời các hạng mục công việc sau:

a) Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các khu tái định cư

b) Triển khai công tác đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư.

c) Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 1.165 ha (Giai đoạn 1) gồm 1.0.99 ha của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai và đất của khoảng 200 hộ dân khu vực Dự án.

d) Thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống của người dân trong vùng Dự án.

Phần diện tích còn lại của Dự án (Giai đoạn 2 và Giai đoạn 3), UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện để hoàn thành trước năm 2021 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội./.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Tìm kiếm:✨

  • Giải phóng mặt bằng, Hộ dân, Bồi thường, Dự án, Tái định cư, Thu hồi, Tiến độ, Cho biết, Của dự án, Bộ giao thông vận tải, Về việc, UBND tỉnh Đồng Nai, Sân bay Long Thành, Bộ tài nguyên và môi trường, Sân bay quốc tế Long Thành, Phủ Trịnh Đình Dũng, Mủ cao su, Nghiên cứu tiền khả thi, Tiến độ thi công, Dự án đầu tư xây dựng, Đại biểu quốc hội

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages