Báo Nhân Dân: Đổi mới phương thức chỉ đạo, lấy người lao động làm trung tâm hoạt động của tổ chức công đoàn - TienGiangs.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Nhân Dân: Đổi mới phương thức chỉ đạo, lấy người lao động làm trung tâm hoạt động của tổ chức công đoàn

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24 đến 26-9-2018. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động (NLĐ), mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn. Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí BÙI VĂN CƯỜNG, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam về những thành tựu đã đạt được, cũng như phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới của Công đoàn Việt Nam.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37721702-doi-moi-phuong-thuc-chi-dao-lay-nguoi-lao-dong-lam-trung-tam-hoat-dong-cua-to-chuc-cong-doan.html

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm Tổng công ty May 10. Ảnh: ĐÌNH HẢI

Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của Công đoàn Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua?

Ðồng chí Bùi Văn Cường: Có thể nói, 5 năm qua, Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Ðại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra. Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ là, vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam được khẳng định do thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLÐ. Có được thành tựu ấy là nhờ sự đột phá trong thay đổi tư duy, đổi mới công tác chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương mới, tác động mạnh mẽ đến hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam, mang lại nhiều kết quả tích cực trong chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, NLÐ. Thời gian qua, Công đoàn Việt Nam tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện nhiều chính sách, pháp luật liên quan mật thiết đến NLÐ, như Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); các nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn (năm 2012). Tham gia có hiệu quả trong Hội đồng tiền lương quốc gia, góp phần đề xuất điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tăng hơn 55%, cải thiện đời sống đoàn viên, người lao động, thu hẹp khoảng cách giữa tiền lương tối thiểu và mức sống tối thiểu. Công đoàn cơ sở (CÐCS), đại diện NLÐ ký kết được 27.866 bản thỏa ước lao động tập thể, tăng 5% so với đầu nhiệm kỳ. Tổ chức 30.641 cuộc đối thoại giữa cấp ủy đảng, chính quyền địa phương,
doanh nghiệp với CNLÐ.

Thấu hiểu sự bức xúc, lo lắng của CNLÐ, Tổng LÐLÐ Việt Nam đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án "Ðầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất", mở ra những điều kiện mới, là sợi dây gắn kết chặt chẽ hơn giữa tổ chức công đoàn và đoàn viên, trực tiếp tham gia giải quyết các nhu cầu cấp thiết về nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm văn hóa, tư vấn pháp luật, chăm sóc y tế, cơ sở vật chất về thể dục, thể thao. Ðến nay, đã có 21 tỉnh có văn bản giới thiệu địa điểm và chấp thuận chủ trương đầu tư. Ðơn vị chức năng của Tổng Liên đoàn bắt đầu tiến hành các bước xây dựng các hạng mục công trình tại các tỉnh Hà Nam, Tiền Giang, Quảng Nam. Dự kiến Tháng Công nhân năm 2019, sẽ bàn giao 300 căn hộ đầu tiên cho CNLÐ. Với những đổi mới trong chỉ đạo, điều hành và hoạt động công đoàn, NLÐ đã thêm tin tưởng và gia nhập tổ chức công đoàn. Kết quả là, chỉ tiêu của nhiệm kỳ Ðại hội XI Công đoàn Việt Nam đến năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên, đã hoàn thành trước thời hạn. Bên cạnh đó, sự chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích đoàn viên, NLÐ của tổ chức công đoàn đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ) phát triển. Hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo do Tổng Liên đoàn phát động, 5 năm qua, đã có gần 1,25 triệu lượt cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân lao động có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất, làm lợi hàng trăm nghìn tỷ đồng.

PV: Ðể có thể thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, NLÐ, Công đoàn Việt Nam sẽ có những đột phá nào trong hoạt động của nhiệm kỳ tới, thưa đồng chí?

Ðồng chí Bùi Văn Cường: Mục tiêu tổng quát công tác công đoàn và phong trào công nhân, lao động giai đoạn 2018 - 2023 là "Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động. Xây dựng đội ngũ công nhân, NLÐ yêu nước, trách nhiệm xã hội, có đời sống cao, tay nghề giỏi, việc làm bền vững; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào Công đoàn Việt Nam. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Ðể thực hiện thắng lợi mục tiêu đã nêu, Ban Chấp hành Tổng LÐLÐ Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả ba khâu đột phá: Ðổi mới phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện bảo vệ người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Ba đột phá sẽ là ba đề án lớn, tập trung chín nhóm nhiệm vụ. Có thể kể tới: Phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn. Ðổi mới cơ chế hoạt động xã hội của công đoàn theo hướng góp phần bảo đảm quyền an sinh xã hội. Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, cán bộ công đoàn; Chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng phù hợp điều kiện lao động, làm việc, công tác của cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao. Ðổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy người lao động làm trung tâm; hoạt động chủ yếu ở cơ sở; công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới; phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Ðẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

PV: Ðược biết, Ðại hội XII Công đoàn Việt Nam có nhiều điểm mới, đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn về những đổi mới này?

Ðồng chí Bùi Văn Cường: Trước thềm Ðại hội, Công đoàn Việt Nam tổ chức 12 sự kiện lớn nhằm thu hút giai cấp công nhân, NLÐ hướng về Ðại hội. Ðây cũng là đại hội đầu tiên tiến hành đổi mới trong công tác tổ chức: thiết kế 12 trung tâm thảo luận bàn, quyết sách những vấn đề lớn của tổ chức công đoàn. Các đại biểu thảo luận văn kiện, điều lệ, nhân sự tại 83 đoàn đại biểu, như vậy, đại biểu nào cũng có cơ hội đóng góp trí tuệ, chất xám thể hiện sự dân chủ. Trong khuôn khổ Ðại hội, Thủ tướng Chính phủ và đại biểu cùng tham gia Diễn đàn "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước". Bên cạnh đó, đại biểu tham gia đại hội cũng sẽ trực tiếp hiến kế cho Chính phủ. Một trong những điểm mới cần phải kể tới đó là Ðại hội sẽ ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cung cấp tài liệu cho đại biểu, điều hành Ðại hội. Ðại biểu tham dự sử dụng máy tính bảng để nghiên cứu các nội dung, chương trình Ðại hội và nhận thông báo của Ban tổ chức Ðại hội.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Thái Sơn (Thực hiện)

Tìm kiếm:✨

  • Công đoàn, Đoàn viên, Cán bộ công đoàn, Tổ chức Công đoàn, Công đoàn Việt Nam, Đại hội, Liên đoàn lao động, Lao động, Chăm lo, Công nhân lao động, Lần thứ XII, Tháng Công nhân, Năm qua, SẼ CÓ, Thành Cơ, Cầu Trong, Việt nam, Tố tụng dân sự, Tiền lương tối thiểu, Luật công đoàn, Đấu tranh giai cấp, Thỏa ước, Hướng dẫn thi hành, Hạng mục công trình, Mức sống

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages