Báo Xây Dựng: Xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng - TienGiangs.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Xây Dựng: Xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 308/BQLDA-KHTH ngày 23/5/2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang về việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Xây Dựng, nguồn bài: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/xac-dinh-chi-phi-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung.html

Ảnh minh họa. (Nguồn: Baodauthau.vn)

Cụ thể, việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 60, Luật Xây dựng năm 2014, thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 1, Phần I, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Trường hợp Ban quản lý dự án được thành lập theo quy định Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng là Ban quản lý chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện nhiệm vụ quản lý đồng thời nhiều dự án thì khi xác định chi phí quản lý dự án áp dụng hệ số điều chỉnh k=1.

Huyền Trang

Tìm kiếm:✨

  • Bộ xây dựng, Chính phủ, Quản lý dự án, Hướng dẫn, Dự án đầu tư xây dựng, Dự án, Chủ đầu tư, Quản lý, Một số, Luật xây dựng, Khoản 1, Khoản 2, Huyền Trang, PHẦN I, Vốn ngân sách, Công trình giao thông, Cổ phần hóa, Ban quản lý dự án, Chuyên ngành, Nghị định, Ngân sách, Bộ trưởng, Đơn vị thi công

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages