Báo TNMT: Hỗ trợ đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long - TienGiangs.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo TNMT: Hỗ trợ đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long

Nếu như Quyết định 755/QĐ-TTg quy định về việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo chung trên cả nước, riêng đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm được thực hiện theo Quyết định 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/ho-tro-dat-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-ho-ngheo-o-dong-bang-song-cuu-long-1257872.html

Hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: MH

Không được bán đất trong vòng 10 năm kể từ ngày được giao đất

Theo Quyết định 29/2013/QĐ-TTg, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, chưa có đất ở, không có đất sản xuất, chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về đất ở, có nhu cầu về vốn để tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình thuộc 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và TP. Cần Thơ được hỗ trợ về đất.

Theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg, hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4,8 triệu đồng/người/năm) trở xuống. Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6 triệu đồng/người/năm) trở xuống.

Đất hỗ trợ sẽ được giao trực tiếp cho các hộ gia đình chưa có đất để làm nhà ở. Các hộ được cấp đất ở phải làm nhà ở, không được chuyển nhượng, thế chấp, mua bán cho người khác trong thời gian 10 năm, kể từ ngày được Nhà nước giao đất. Trong thời hạn này, nếu hộ được cấp đất di chuyển đi nơi khác thì phải giao lại đất đã được cấp cho chính quyền địa phương.

Ngoài ra, chính sách này còn quy định việc hỗ trợ bằng tiền cho các đối tượng cần vốn để làm các ngành nghề hoặc để chuộc lại đất sản xuất đã chuyển nhượng, thế chấp.

Việc giao đất hoặc hỗ trợ bằng tiền phải bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng đối tượng thông qua chính quyền và các tổ chức đoàn thể, tiến hành bình xét từ cơ sở thôn, ấp.

Hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/hộ

Theo đó, Nhà nước chỉ hỗ trợ về đất ở cho các địa phương này. Căn cứ quỹ đất, hạn mức đất ở và khả năng ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh, thành phố xem xét, quyết định giao đất để làm nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo phù hợp với điều kiện, tập quán ở địa phương và phù hợp với pháp luật về đất đai.

Mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để mua đất cấp trực tiếp tối đa cho mỗi hộ chưa có đất ở là 30 triệu đồng/hộ. Mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho mỗi hộ để mua đất làm nhà ở tùy thuộc vào giá cả đất đai mỗi nơi, khả năng cân đối ngân sách hàng năm của địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác, nhưng tối thiểu không dưới 10% so với mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

Ở những nơi có điều kiện về đất đai, chính quyền địa phương sử dụng số tiền hỗ trợ để tổ chức san lấp, tạo mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật để cấp đất ở cho các đối tượng được thụ hưởng.

Ngoài ra, Quyết định còn còn quy định, đối với một số trường hợp cá biệt đối với các hộ trước đây đã chuyển nhượng, thế chấp đất sản xuất, nay không còn đất, nhưng thực sự có kinh nghiệm sản xuất, có nhu cầu đất để sản xuất và được người nhận chuyển nhượng, thế chấp đồng ý cho chuộc lại đất với giá thấp hoặc vận động được bà con thân tộc nhượng bán với giá rẻ, giải quyết mức vốn vay theo nhu cầu thực tế, nhưng tối đa cũng không quá 30 triệu đồng/hộ. Đối với những trường hợp cá biệt này phải được chính quyền, đoàn thể cấp phường, xã xem xét chặt chẽ và trình UBNND huyện, thị, thành phố (thuộc tỉnh) quyết định.

Tiến hành cấp Giấy chứng nhận cho đồng bào

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT chỉ đạo các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long thống nhất cách giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai, nhanh chóng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình được hưởng chính sách và tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long phải công bố công khai các tiêu chuẩn, đối tượng và chỉ đạo lập danh sách cụ thể các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tại địa phương, phê duyệt kế hoạch nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu hàng năm gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc trước ngày 30/8 hàng năm để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong kế hoạch ngân sách năm sau.

Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay, thu hồi nợ và có thể ủy thác từng phần qua các tổ chức chính trị xã hội cấp cơ sở trong việc cho vay vốn. Việc xử lý nợ bị rủi ro được thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ vào Quyết định này và Văn bản hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc để bổ sung chỉnh sửa văn bản hướng dẫn quy trình và thủ tục cho vay; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, gửi Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính về kết quả triển khai thực hiện Quyết định này.

Tìm kiếm:✨

  • Thu hồi, Đất đai, Dân tộc thiểu số, Hỗ trợ, Đồng bào, Đồng bằng sông cửu long, Nhà ở, Hậu Giang, Ngân hàng chính sách xã hội việt nam, Ủy ban dân tộc, Về việc, Ủy ban nhân dân, Xử lý nợ, DANH SÁCH CỤ, Trung Chỉ, Của mình, Chính sách xã hội, Thu nhập bình quân, Vốn vay, Nguồn nước, Tập quán

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages