Báo Nông Nghiệp: Tiền Giang: Sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao - TienGiangs.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Nông Nghiệp: Tiền Giang: Sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao

Sở NN-PTNT Tiền Giang vừa tổ chức triển khai dự án vùng SX lúa ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nông Nghiệp, nguồn bài: https://nongnghiep.vn/tien-giang-san-xuat-lua-ung-dung-cong-nghe-cao-post225289.html

Dự án triển khai trong vụ thu đông 2018 tại 13 xã thuộc 4 huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công Tây và Gò Công Đông, với khoảng 16ha. Năm 2019 sẽ tăng lên 780ha và năm 2020 tăng lên 2.300ha.

Dự án sẽ được quản lý theo công nghệ 4.0, áp dụng phương thức SX lúa thông minh và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật khác như: lúa giống chất lượng cao, cấp xác nhận, sử dụng chế phẩm sinh học…

Cùng với đầu tư vốn xây dựng kết cấu hạ tầng, đáp ứng tốt nhất cho SX lúa, dự án sẽ tăng cường phát triển hệ thống công nghệ thông tin; tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia, đồng thời triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp…

KIỀU TƯỚC NGUYÊN

Tìm kiếm:✨

  • Lúa, Lúa giống, Nông dân, Sản xuất, Doanh nghiệp, KIỀU TƯỚC NGUYÊN, Đông 2018, Ứng dụng, Gò Công Tây, Tiền Giang, Năm 2019, Vận động, Lúa cao, Vụ lúa hè thu, Lúa sớm, Lúa mùa, Kết cấu hạ tầng, Sinh học

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages