Báo Nhân Dân: Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nghề khai thác viễn dương - TienGiangs.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Nhân Dân: Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nghề khai thác viễn dương

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Ðề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước. Ðề án đặt mục tiêu chung là làm điểm tổ chức mô hình đưa doanh nghiệp và ngư dân đi hợp tác khai thác, thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và nuôi trồng thủy sản với một số nước, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm mở rộng các hình thức hợp tác, từng bước phát triển nghề khai thác viễn dương ở các vùng biển quốc tế nhằm phát triển kinh tế và tạo việc làm cho người dân thúc đẩy hội nhập và hợp tác quốc tế.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37406102-nhieu-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-nghe-khai-thac-vien-duong.html

Từ nay đến năm 2020, Ðề án tổ chức mô hình làm điểm tại ba tỉnh Quảng Ngãi, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, đưa doanh nghiệp - ngư dân sang hợp tác khai thác, thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và nuôi trồng thủy sản ở một số quốc gia đã có thỏa thuận hợp tác về nghề cá với Việt Nam.

Từ năm 2020 - 2025, tổ chức mở rộng mô hình liên kết hợp tác sang các nước trong khu vực, các quốc đảo ở Thái Bình Dương, các nước có thỏa thuận, hợp tác về nghề cá với Việt Nam và các vùng biển do các tổ chức nghề cá khu vực quản lý (WCPFC, IOTC). Mở rộng mô hình chuỗi liên kết khai thác ra các địa phương: Bình Ðịnh, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau và một số tỉnh khác.

Tìm kiếm:✨

  • Khai thác, Thủy sản, Hải sản, Chế biến, Ngư dân, Vùng biển, Sản phẩm, Một số, Nước Trong, Bình Thuận, Việt nam, Đặt mục tiêu, Nuôi trồng Thủy sản, Ðề án, Bà Rịa, Biển nước, Sách, Mô hình, Xuất bản, Tủ sách, Nộp lưu chiểu, Quyển sách, Xuất bản phẩm, Ngoại văn, Nhà xuất bản trẻ, Nhà sách

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages